Terugzendingen en annuleringen

Hoe dien ik een verzoek voor terugbetaling in?
Als u een verzoek om terugbetaling wilt indienen, moet u eerst uw bestelling opzoeken en dan de optie verzoek om terugbetaling gebruiken om uw verzoek in te dienen.

Hebt u nog vragen? Terug naar de hoofdpagina van Help

Hoe annuleer ik mijn bestelling (dit beleid is geen inperking van uw wettelijke rechten die zijn uiteengezet in de Algemene verkoopvoorwaarden van Digital River)?
Als u ervoor hebt gekozen per cheque of telegrafische overschrijving te betalen en uw betaling nog niet hebt ingestuurd, wordt uw bestelling automatisch na 30 dagen geannuleerd.

U kunt op dezelfde dag waarop u de bestelling hebt ingediend een verzoek om uw bestelling te annuleren indienen (tenzij uw product is nabesteld). Let wel dat het misschien niet mogelijk is aan uw verzoek te voldoen omdat uw bestelling reeds is verstuurd. Klik hier om een verzoek in te dienen om uw bestelling te annuleren.

Als uw bestelling niet geannuleerd kan worden, ontvangt u per e-mail een melding wanneer de bestelling is verstuurd. U kunt ook uw bestelling opzoeken om de verzendstatus van uw bestelling weer te geven.

Hebt u nog vragen? Terug naar de hoofdpagina van Help

Wanneer verschijnt het terugbetaalde bedrag op mijn creditcard?
5 tot 7 werkdagen nadat wij uw ingevulde "Letter of Destruction" hebben ontvangen verschijnt de terugbetaling op uw rekening.

Hebt u nog vragen? Terug naar de hoofdpagina van Help

Wat is Automatische Verlenging?
Deze dienst wordt geleverd door Digital River.
De service Automatische Verlenging is een simpele en gemakkelijke manier om ervoor te zorgen dat uw computer, persoonlijke gegevens en financiële informatie altijd beschermd zijn. Met onze service Automatische Verlenging wordt de licentie voor uw Kaspersky producten automatisch verlengd voordat deze afloopt. Zo bent u altijd beschermd.

Hebt u nog vragen? Terug naar de hoofdpagina van Help

Hoe wordt mijn abonnement automatisch vernieuwd?
U hoeft zelf niets te doen om uw abonnement te verlengen. Voordat uw abonnement afloopt, ontvangt u een e-mail waarin wordt vermeld welk bedrag u moet betalen en op welke datum dit geïncasseerd wordt. U kunt de Automatische Verlenging dan annuleren, of niets doen. Het annuleren van de service gaat heel eenvoudig via de links in de e-mail. Het incasseren geschiedt via de creditcard die u eerder heeft gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop van het product. Vervolgens ontvangt u een e-mail waarin de verlenging wordt bevestigd. De licentie van uw Kaspersky software wordt automatisch verlengd. Om de komende licentieperiode beschermd te zijn, heeft u geen nieuwe activeringscode of iets anders nodig. Uw licentie wordt automatisch verlengd, en u blijft beschermd zonder ook nog maar ergens op te hoeven klikken.

Hebt u nog vragen? Terug naar de hoofdpagina van Help

Hoe annuleer ik mijn Automatische Verlenging?
Om uw Automatische Verlenging te annuleren, logt u in via Account Details en volgt u onderstaande instructies:
  • Voer bij ‘Quick Order Look Up’ het ordernummer in. Dit nummer vindt u op de orderbevestigingspagina of -bevestigingse-mail die u heeft ontvangen bij het doen van de oorspronkelijke aankoop.
  • Voer het wachtwoord in; ook dit is te vinden in de orderbevestigingse-mail.
  • Wanneer u bent ingelogd, ziet u een knop 'Cancel' en een knop 'Renewal'.
  • Door op 'Cancel' te klikken, stopt u de automatische verlenging. Uw product blijft actief totdat het abonnement afloopt.

of

Annuleer de service Automatische Verlenging door een verzoek te sturen naar de klantenservice. Volg onderstaande instructies:
  • Voer op het formulier het ordernummer in. Dit nummer vindt u op de orderbevestigingspagina of -bevestigingse-mail die u heeft ontvangen toen u de oorspronkelijke aankoop heeft gedaan.
  • Voer tweemaal het e-mailadres in dat u heeft gebruikt voor de aankoop.
  • Selecteer onder 'Please Select a Subject:' de optie 'Subscription Request' uit het dropdownmenu en kies daarna 'Please cancel auto-renew on my subscription'.
  • Klik daarna op de knop 'send email' om het verzoek te versturen.
  • U ontvangt daarna een e-mail waarin wordt bevestigd dat de annulering van de Automatische Verlenging wordt verwerkt.

Hebt u nog vragen? Terug naar de hoofdpagina van Help

Wat is uw beleid met betrekking tot geannuleerde abonnementen?
Winkelende klanten (abonnees) ontvangen de abonnementsservice gedurende de volledige tijdsperiode waarvoor zij hebben betaald, zelfs als zij de optie voor automatische verlenging van hun abonnement hebben geannuleerd. Het annuleren van de automatische verlenging van een maandabonnement betekent dat het abonnement de volgende maand niet wordt verlengd. Het abonnement blijft echter tot die tijd geldig. Zo betekent het annuleren van de automatische verlenging van een jaarabonnement dat het abonnement het volgende jaar niet wordt verlengd. Het abonnement blijft echter het resterende jaar nog geldig.

Hebt u nog vragen? Terug naar de hoofdpagina van Help